KUZEYDOĞA

/ Anasayfa / Kuş Araştırma ve Takip Çalışmaları

KUŞ ARAŞTIRMA VE TAKİP ÇALIŞMALARI

Çalışmalarımızı yürütmekte olduğumuz Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan illeri, kıtalararası kuş göç yolları üzerindedir. Barındırdığı sulak alanlar, çok sayıda türden kuşa göç yolculukları esnasında, beslenme, dinlenme, korunma imkanı sunarken, bazı türler için de üreme alanıdır. Kuş halkalama ve verici ile takip çalışmaları ile kuşların göç yolları, konakladıkları önemli doğa alanları tespit edilebilmekte ve çalışma sonucunda uluslararası öneme sahip korunması gereken alanlar konusunda da bilgi elde edilmektedir.

Küçük Akbaba Yakalama ve Takip Projesi

Küçük Akbaba

Küçük akbaba (Neophron percnopterus) yakalama ve takip projesine, KuzeyDoğa Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında gerçekleştirilen protokol ile 2022 yılında Eskişehir’de başlandı.

Küçük Akbabaların küresel ölçekteki koruma durumları, 2007 yılında “En Az Endişe (Least Concern)” seviyesinden “Dünya Çapında Tehlikede (Endangered)” seviyesine düşmüştür. Küçük akbabalar, dünyadaki 10,000 kuş türü arasında bir yıl içerisinde “Dünya Soyu Tehlikedeki Türler Listesinde” durumu üç basamak birden gerileyen birkaç türden biridir. Ayrıca, küçük akbabalar Türkiye’deki tüm kuş türleri arasında durumu küresel boyutta en hızla kötüye giden kuş türüdür. Bu nedenle türün yaşadığı alanların izlenmesi ve bireylerin takip edilmesi, türün dünya üzerinde varlığını devam ettirmesi için önem arz etmektedir.

Bu proje ile, Orta Anadolu bölgesinde üreyen ve yaşayan küçük akbabaların yaşam alanlarını, üreme alanlarını, beslenme alanlarını ve göç sırasında takip ettikleri rotaları belirlemek amaçlanmıştır. Alınan veriler ile küçük akbabaların üreme başarılarını, yavru büyütme ve yuva başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu başarıları artırmak hedeflenmiştir

Bu hedefler doğrultusunda 2022 yılında 16 günlük arazi çalışması sonunda, 3 küçük akbabaya GPS’li takip cihazı takıldı. 22.04.2022 tarihinde ilk küçük akbabamız “Frig” yakalandı. 23.04.2022’ de “Midas”, 27.04.2022’ de “Doğa” yakalandı. Yakalanan küçük akbabalar, akademik çalışma ve incelemeler için gerekli kayıtların hızlıca alınması ve GPS’li takip cihazı takılmasının ardından doğaya geri bırakıldı. Midas ve Doğa göçlerini tamamlayarak bir yılın ardından Eskişehir’e geri döndü.