KUZEYDOĞA

/ Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

KuzeyDoğa Derneği, Doç. Dr. Çağan H. Şekercioğlu’nun 2003 yılında başlattığı Kars-Iğdır Biyolojik Çeşitlilik Projesi’nin bir ürünü olarak 2008 yılı ocak ayında Kars’ta kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğin vizyonu; canlı nesillerinin tükenişinin durduğu ve doğal döngülerin çöküşünün engellendiği, insanların doğanın korunmasından en az yaban hayat kadar fayda sağladıkları bir dünya modelidir.

KuzeyDoğa Derneği, Kars – Iğdır Biyolojik Çeşitlilik Projesi kapsamında bugüne kadar, kuş araştırma ve halkalama çalışmalarından sulak alan restorasyonuna, doğa turizmi çalışmalarından etnobotani (faydalı bitkiler) araştırmalarına, büyük etoburlarla ilgili araştırma çalışmalarından bitki çizim eğitimlerine kadar birçok alanda faaliyet göstermiştir.

BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Akredite Sivil Toplum Kuruluşu ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) üyesidir.

KuzeyDoğa Derneği, biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılması ve etkin korunmasına yönelik karasal ve su ekosistemlerinde bilimsel çalışmalar yürütür. Elde ettiği verileri, topluma faydalı olacak biçimde doğa koruma çalışmaları için kullanır. İnsan-yaban hayat ilişkisinin karşılıklı fayda ekseninde yürütülmesini temel alan bu koruma çalışmalarında, yöre halkından başlayarak toplumun tüm fertlerinin bilinç ve etkinliğinin artmasını hedefler.

Bu amaçla;

Faaliyetlerini, Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan koruma alanları (milli parklar, sulak alanlar, Ramsar alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, vb.), önemli kuş, bitki ve doğa alanları, gibi öncelikli, özellikli, aynı zamanda da insan yaşamı için de önemli olan ekosistem bölgelerinde yürütmektedir.

Kuşların göç stratejilerinin, beslenme alışkanlıklarının, konaklama ve üreme alanlarının belirlenmesi üzerine bilimsel saha çalışmaları yürütür.
Büyük yırtıcı etoburların (bozayı, kurt, vaşak) uydu vericili sistemler ile takibi, genetik çeşitliliğinin araştırılması, beslenme stratejilerinin ve yaşam alanlarının belirlenmesi üzerine bilimsel saha çalışmaları yürütür.
Elde ettiği bilimsel veriler ışığında karasal ve su ekosistemlerinin korunması için çalışmalar yürütür.
Çocuklar ve gençler için doğa eğitimleri düzenler
Toplumda doğa koruma konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik çeşitli eğitici faaliyetlerde bulunur.
Bölgede doğa turizminin (özellikle kuş ve yaban hayatı gözlem turizminin) ve yörede diğer gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi odaklı çalışmalar yürütür ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirlikleri yapar.
KuzeyDoğa Derneği Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı illerini içine alan coğrafyada, uluslararası akademisyenler, uzmanlar ve gönüllülerin dahil olduğu ekipler kurmak suretiyle çalışmalarını yürütmektedir.

Dernek tüzüğünü incelemek için tıklayınız.

PROJE DESTEKÇİLERİMİZ

BİLİMSEL ORTAKLARIMIZ

KURUMSAL PAYDAŞLARIMIZ

ULUSLARARASI ORTAKLARIMIZ